Τεχνικός Ασφαλείας: Ορισμός και Αρμοδιότητες (2024)

O τεχνικός ασφάλειας είναι ένα όργανο απαραίτητο για όλες τις επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους αλλά και να αποφύγουν τις κυρώσεις που προκύπτουν όταν απουσιάζει.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε:

 • Τι είναι ο τεχνικός ασφάλειας
 • Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του
 • Πότε πρέπει μία επιχείρηση πρέπει να διορίσει τεχνικό ασφάλειας.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Τι Είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας;

Ο τεχνικός ασφάλειας αποτελεί ένα θεσμικό όργανο που προβλέπει η νομοθεσία και αναλαμβάνει όλα τα θέματα ασφαλείας σε μία επιχείρηση.

Συγκεκριμένα υποχρεούται να επιτηρεί τις συνθήκες εργασίας και να δίνει συμβουλές στους εργοδότες προς αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Η κάθε επιχείρηση απασχολεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναν τεχνικό ασφάλειας ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποίο ανήκει.

Ποιες οι Αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας;

Όπως αναφέραμε και πριν ο τεχνικός ασφάλειας είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων μιας επιχείρησης.

Τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε αναλυτικά για τις αρμοδιότητες του:

 • Επιθεωρεί τακτικά τον χώρο εργασίας από πλευρά ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη υπάρχει αναφορικά με αυτά τα θέματα.
 • Οφείλει να επιβλεπει την σωστή χρήση των ατομικών μέσων εργασίας.
 • Ερευνά τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν, αξιολογεί τα αποτελέσματα της έρευνας του και προτείνει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον. Αυτά τα μέτρα τα καταγράφει και στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας που οφείλει να διατηρεί η επιχείρηση.
 • Λειτουργει ως επόπτης σε ασκήσεις πυρασφάλειας και συναγερμού που κάνει η επιχείρηση για να διαπιστωθεί η ετοιμότητα προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • Ενημερώνει τους εργαζομένους για την αποφυγή των κινδύνων που μπορεί να επιφυλάσσει η εργασία τους και διασφαλίζει την ορθή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από μέρους τους. 
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων αναφορικά με θέματα υγείας.
 • Υποχρεούται να συνεργάζεται με τον ιατρό εργασίας για να διεξάγουν μαζί ελέγχους στους χώρους εργασίας.
 • Τέλος, έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

Αφου λοιπόν καλύψαμε τις αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας ας δούμε τώρα πότε πρέπει μία επιχείρηση να διορίσει τεχνικό ασφαλείας.

Πότε Πρέπει μια Επιχείρηση να Διορίσει Τεχνικό Ασφαλείας;

Κάθε επιχείρηση από την στιγμή που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο οφείλει να διορίσει τεχνικό ασφάλειας.

Ωστόσο ο αριθμός των ωρών ετήσιας απασχόληση του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από την κατηγορία επικινδυνότητας και από τον αριθμό των εργαζομένων που υπάρχουν στην επιχείρηση. 

Όταν βρισκόμαστε στην κατηγορία Α΄ 

 • εώς 500 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε 3.5 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
 • 501 εώς 1000 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε 3 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο.
 • 1000 εώς 5000 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε 2.5 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο.
 • 5000 και άνω εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε 2 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο.

Αντίστοιχα στην κατηγορία Β΄

 • εώς 1000 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε 2.5 ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο.
 • 1000 εώς 5000 εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε 1.5 ώρα ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο.
 • 5000 και άνω εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε 1 ώρα ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο.

Τέλος στην κατηγορία Γ, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων οι ετήσιες ώρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο αντιστοιχουν σε 0,4.

Με Λίγα Λόγια

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν μιλήσαμε για όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει κανείς για τον τεχνικό ασφαλείας. 

Συγκεκριμένα είδαμε τι ακριβώς είναι αυτό το θεσμικό όργανο, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του, και πότε και για πόσες ώρες χρειάζεται η επιχείρηση να τον διορίσει. 

Εάν λοιπόν χρειάζεστε οποιουδήποτε τύπου λογιστικές συμβουλές (π.χ μισθολογία, φορολογία) μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610 621 280 ή στο [email protected] και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Related Posts