Μείωση ενοικίων – Τροποποίηση των αποφάσεων για τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020

Με δύο νέες αποφάσεις του Υπ.Οικονομικών τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις  Α.1251/20.11.2020 και Α.1274/14.12.2020 οι οποίες αφορούν τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή του 40% των μισθωμάτων για τους μήνες Δεκέμβριο και Νοέμβριο του 2020 αντίστοιχα.
Με τις τροποποιήσεις προβλέπεται ότι για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές στις 20-3-2020 θα λαμβάνεται  ο ΚΑΔ που είχαν κατά την 5η Νοεμβρίου 2021

Αναλυτικά, στις αποφάσεις τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 και προστέθηκε β’ περίπτωση η οποία αναφέρει : 

“β) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 20η Μαρτίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ, όπως εμφανίζεται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ κατά την 5 η Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές κατά την ημερομηνία αυτή.”

Δείτε την απόφαση 1047/2021 και την  Α.1251/2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

Δείτε την απόφαση Α.1048/2021 και την Α.1274/2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

Related Posts