Τροποποίηση της απόφασης για τη χορήγηση των εκπτώσεων ΕΝΦΙΑ