Αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, επιστρέφεται το 60% επιβαρύνσεων, αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο, όλα τα νέα μέτρα για το εθνικό πρόγραμμα στήριξης της ενέργειας