Αδήλωτη Εργασία (Ορισμός, Χαρακτηριστικά και Πρόστιμα)

Τόσο στην Ευρωπαική Ένωση συνολικά, όσο και στην χώρα μας γίνονται ανά καιρούς έρευνες του ευρωβαρόμετρου που μελετούν τόσο την αύξηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, όσο και τις απόψεις και στάσεις των ανθρώπων σχετικά με αυτό. 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που διεξήχθει του 2019, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας, ενώ ένα μεγάλο πλήθος ατόμων που ερωτήθηκαν, δήλωσαν πως γνωρίζουν άτομα που εργάζονται χωρίς να δηλώνουν την εργασία τους.

Όμως τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο αδήλωτη εργασία και ποιες πτυχές περιλαμβάνει;

Το θέμα αυτό θα αναλύσουμε σήμερα και συγκεκριμένα θα περιγράψουμε:

  • Τι ορίζουμε ως αδήλωτη εργασία
  • Ποιες είναι οι διαφορές αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας , και
  • Ποιά είναι τα πρόστιμα της αδήλωτης εργασίας

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Τι Ορίζουμε ως Αδήλωτη Εργασία στην Ελλάδα

Ως αδήλωτη εργασία ορίζεται κάθε μορφή εργασίας που δεν έχει καταγραφεί επισήμως από το κράτος. 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει για φορολογικούς σκοπούς, σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης ή/και σκοπούς εργατικού δικαίου. 

Τα άτομα που αφορά μπορεί να είναι:

  • Εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν επίσημο συμβόλαιο και δεν έχουν καταχωρηθεί
  • Εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση, σε ένα νοικοκυριό ή μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων
  • Ιδιαίτεροι καθηγητές και γενικότερα εργατικό δυναμικό

Και φυσικά σε αυτό δεν υπάρχουν ούτε ηλικιακές ουτε εθνοτικές διακρίσεις. Η αδήλωτη εργασία μπορεί να αφορά συνταξιούχους ή μαθητες, Έλληνες ή νόμιμους μετανάστες, ή ακόμα και άτομα που τελούν υπό παράνομο καθεστώς στην χώρα.

Διαφορές Αδήλωτης και Υποδηλωμένης Εργασίας

Υπάρχει ωστόσο και μία άλλη μορφή εργασίας, η λεγόμενη υποδηλωμένη εργασία, η οποία παρουσιάζει συγκεκριμένες διαφορές από την αδήλωτη.

Η υποδηλωμένη εργασία αποτελεί μία εξίσου παράνομη πρακτική των εργοδοτών και περιλαμβάνει το να δηλώνουν μόνο ένα μέρος του ωραρίου ή του μισθού των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες.

Για να το πετύχουν αυτό οι εργοδότες χρησιμοποιούν το σύστημα των διπλών μισθών. 

Έτσι καταβάλλουν το μέρος του μισθού που έχουν δηλώσει στην σύμβαση εργασίας και στις δημόσιες υπηρεσίες ενώ τα υπόλοιπα τα δίνουν απευθείας στον εργαζόμενο (μαύρα χρήματα).

Ό άλλος τρόπος που ο εργοδότης χρησιμοποιεί την υποδηλωμένη εργασία είναι μέσω του να δηλώνει μειωμένο ωράριο στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι δηλωμένος για μερική απασχόληση ενώ στην πραγματικότητα να εργάζεται με πλήρες ωράριο, ή να μην δηλώνονται οι υπερωρίες του.

Ποια Είναι τα Πρόστιμα της Αδήλωτης Εργασίας;

Όπως αναφέραμε και παραπάνω τόσο η αδήλωτη όσο και η υποδηλωμένη εργασία αποτελούν παράνομες πράξεις όποτε συνεπάγονται και συγκεκριμένες ποινές. 

Τα πρόστιμα βαραίνουν αποκλειστικά τον εργοδότη ενώ τα αρμόδια διοικητικά πρόσωπα που μπορούν να τα υποβάλλουν είναι: 

  • Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων  
  • Ελεγκτής των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης 
  • Αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Αυτά τα πρόσωπα κάνουν επιτόπιο έλεγχο στο χώρο εργασίας και για κάθε εργαζόμενο που διαπιστώνουν ότι δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη επιβάλλουν πρόστιμο που ανέρχεται στα 10.500 ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας ή ειδικότητας. 

Επιπλέον κυρώσεις ισχύουν και όταν πρόκειται για εργασία ανηλίκων.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 500 έως και 50.000€ και ταυτόχρονα προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγής ή ακόμα και ολόκληρης της επιχείρησης, ενώ ο εργοδότης μπορεί να τιμωρηθεί και με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 ετών. 

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν καλύψαμε όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. 

Κατανοούμε πως όλη αυτή η γραφειοκρατία γύρω από τα εργασιακά ζητήματα μπορεί να είναι περιπλοκή, για αυτό και είμαστε εμείς εδώ.

Στους Accountsaints μπορούμε να βοηθήσουμε με κάθε μισθολογικό, φορολογικό ή λογιστικό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Εμπιστευτείτε την εμπειρία μας και αφήστε μας να διαχειριστούμε τα θέματα σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]!

Related Posts