Αποζημίωση μη Ληφθείσας Άδειας (Οδηγός 2024)

Ένα από τα θέματα που απασχολεί κάθε εργαζόμενο είναι αυτό της άδειας του και ο καθένας από εμάς θέλει να γνωρίζει πόση άδεια δικαιούται, πότε μπορεί να την λάβει και στην σημερινή περίπτωση, αν και κατά πόσο δικαιούται αποζημίωση στην περίπτωση που δεν την λάβει.

Στον σημερινό οδηγό λοιπόν θα δούμε:

  • Τι ορίζουμε ως μη ληφθείσα άδεια
  • Ποια είναι η αποζημίωση της, και
  • Εάν υπάρχει προσαύξηση στην αποζημίωση αδείας

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Τι Ορίζουμε ως Μη Ληφθείσα Άδεια;

Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος δεν έχει λάβει ολόκληρη την άδεια που δικαιούται λόγω του τερματισμού της εργασιακής σχέσης.

Αυτός ο τερματισμός μπορεί να οφείλεται σε πληθώρα λόγων όπως, οικειοθελής αποχώρηση του εργαζομένου, απόλυση (στην οποία περίπτωση ο εργαζόμενος δικαιούται και αποζημίωση απόλυσης) ή λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ως μη ληφθείσα άδεια λοιπόν ορίζεται το υπόλοιπο των ημερών άδειας που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο.

Ποια Είναι η Αποζημίωση της Μη Ληφθείσας Άδειας;

Για τις ημέρες άδειας που δεν χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή την μη ληφθείσα άδεια,  ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εργαζόμενο την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας.

Η αποζημίωση αδείας καθώς και το επίδομα αδείας που πρέπει να χορηγηθεί διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο προϋπηρεσίας στον εργοδότη, συγκεκριμένα:

  • Για τα πρώτα δύο έτη εργασίας ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει 2 ημερομίσθια ή το 2/25 του μισθού του εργαζομένου για κάθε μήνα απασχόλησης και 2 ακόμα ημερομίσθια ως επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθιων)
  • Για τα υπόλοιπα έτη οφείλονται αποδοχές και επίδομα αδείας που ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτές που θα δικαιούταν ο εργαζόμενος αν έκανε χρήση της άδειας του κατά την περίοδο λύσης του συμβολαίου εργασίας.

Υπάρχει Προσαύξηση στην Αποζημίωση Αδείας; 

Αυτό που πρέπει κάθε εργοδότης- επιχείρηση να προσέχει είναι ότι υπάρχει μία πιθανότητα να προκύψει προσαύξηση στην αποζημίωση αδείας.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η σύμβαση εργασίας λήγει και ο εργαζόμενος δεν έχει εξαντλήσει την άδεια του λόγω άρνησης του εργοδότη.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μία αίτηση για άδεια του εργαζομένου και μια αδικαιολόγητη άρνηση του εργοδότη για να μπει σε κίνηση αυτός ο μηχανισμός. 

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν που μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους ή έστω μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους δεν έχει χορηγηθεί άδεια στον εργαζόμενο εξαιτίας του εργοδότη, τότε η προσαύξηση της αποζημίωσης αδείας φτάνει στο 100%.

Ωστόσο, η προσαύξηση αυτή περιλαμβάνει μόνο τις αποδοχές αδείας και όχι και το επίδομα αδείας. 

Με Λίγα Λόγια

Η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αποτελεί ευαίσθητο θέμα για κάθε επιχείρηση καθώς μπορεί να οδηγήσει σε έκτακτα και ανεπιθύμητα έξοδα. 

Στους Accountsaints μπορούμε να σας βοηθήσουμε αναλαμβάνοντας την μισθοδοτική σας οργάνωση και παρέχοντας υπηρεσίες συμβουλευτικής και λογιστικού σχεδιασμού για κάθε θέμα που απασχολεί την επιχείρηση σας.

Εάν λοιπόν χρειάζεστε προτάσεις και λύσεις που να καλύπτουν κάθε σας ανάγκη μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]!

Related Posts