Τι Είναι η Άδεια Άνευ Αποδοχών & Τι Χρειάζεται Να Ξέρετε (2024)

Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για πολλά είδη αδειών όπως την άδεια πατρότητας, μητρότητας ή την γονική.

Το κοινό σε όλα αυτά τα είδη είναι πως ο εργαζόμενος αιτείται την άδεια και ο εργοδότης οφείλει να την χορηγήσει καταβάλλοντας κανονικά τις αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος κατά τις μέρες της απουσίας του.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα διαφορετικό είδος άδειας, την άδεια άνευ αποδοχών, και θα δούμε 5 πράγματα που θα πρέπει να ξέρετε για αυτή.

Τι Είναι η Άδεια Άνευ Αποδοχών;

Η άδεια άνευ αποδοχών απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης. 

Η βασική της διαφορά από τα υπόλοιπα είδη που αναφέραμε είναι πως κατα τις μέρες που ο εργαζόμενος απουσιάζει χάνει και τις αποδοχές που θα πληρωνόταν. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα που θα έπαιρνε αυτές τις μέρες που απουσίαζε αφαιρούνται στο τέλος του μήνα από το μισθό του, ενώ φυσικά δεν έχει δικαίωμα και σε κάποιο επίδομα, όπως για παράδειγμα το επίδομα αδείας.

Τι Χρειάζεται να Γνωρίζετε Για την Άδεια Άνευ Αποδοχών

Ωστόσο για να καλύψουμε απόλυτα το θεμα θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε 5 σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την άδεια άνευ αποδοχών. 

Αυτά είναι τα εξης:

1. Τρόπος χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών

Η χορήγησή της άδειας άνευ αποδοχών γίνεται έπειτα από διμερή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Η πρωτοβουλία για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών μπορεί να προέρχεται μόνο από τον εργαζόμενο και όχι από τον εργοδότη.

2. Διάρκεια άδειας άνευ αποδοχών

Το ανώτερο διάστημα που μπορεί να συμφωνηθεί για άδεια άνευ αποδοχών είναι ένας χρόνος. 

Για οτιδήποτε παραπάνω από αυτό απαιτείται εκ νέου αίτηση χορήγησης αδείας.

3. Αναστολή σύμβασης εργασίας κατά την άδεια άνευ αποδοχών

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πως κατά την διάρκεια που είναι σε ισχύ η άδεια άνευ αποδοχών αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας.

Αυτό σημαίνει πως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο του υπαλλήλου όσο και του εργοδότη παύουν να υφίστανται για όλη τη διάρκεια της άδειας. 

Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται πως μόλις τελειώσει η αναστολή η σύμβαση εργασίας επανέρχεται με ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο.

4. Άδεια άνευ αποδοχών και ασφαλιστικές εισφορές

Από την στιγμή που αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας ο εργοδότης δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που θα όφειλε κανονικά για τον εργαζόμενο.

5. Δήλωση άδειας άνευ αποδοχών & επιρροή στην χορήγηση άλλων αδειών

Τέλος, είναι επίσης σημαντικό να ξέρετε πως η  χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών δεν επηρεάζει την υποχρέωση χορήγησης άλλων μορφών αδειών π.χ. άδεια πατρότητας, μητρότητας κλπ από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.

Συνοψίζοντας

Το θέμα των διαθέσιμων αδειών είναι κάτι που απασχολεί όλους τους εργαζόμενους. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι δικαιούστε και με ποιον τρόπο μπορείτε να το διεκδικήσετε.

Αλλά και από την πλευρά του εργοδότη θα έπρεπε να ξέρετε τι υποχρέωση έχετε απέναντι στους εργαζόμενους σας αναφορικά με το θέμα των αδειών. 

Για οποιαδήποτε λοιπόν απορία μπορεί να σας δημιουργείται για θέματα αδείας, μισθολογικά ή φορολογικα και γενικότερα για ότι αφορά την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected] !

Related Posts