Επίδομα Αδείας: Πώς Υπολογίζεται & Πότε Καταβάλλεται (2024)

Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για πολλά διαφορετικά είδη αδειών, όπως η άδεια πατρότητας, μητρότητας, γονική ή άδεια άνευ αποδοχών.

Πέρα όμως από όλες αυτές υπάρχει και η άδεια που κάθε εργαζόμενος δικαιούται τον χρόνο χωρίς να οφείλει να την δικαιολογήσει κάπως.

Την άδεια αυτή λοιπόν συνοδεύει και το επίδομα αδείας. 

Σε αυτό τον οδηγό λοιπόν θα αναφέρουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδομα αυτό. Συγκεκριμένα:

 • Τι είναι το επίδομα αδείας
 • Πότε καταβάλλεται
 • Πως υπολογίζεται, και
 • Ποιες είναι οι κυρώσεις

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Τι Είναι το Επίδομα Αδείας;

Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους εργαζόμενους του κατα την διάρκεια της κανονικής τους άδειας:

 • Τις αποδοχές που θα τους κατέβαλε έτσι και αλλιώς για τις μέρες που απουσιάζουν από την εργασία τους, και 
 • Το επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των αποδοχών για κάθε μέρα που ο εργαζόμενος έλαβε άδεια.

Ας δούμε λοιπόν τώρα πως καταβάλλεται.

Πότε Καταβάλλεται το Επίδομα Αδείας;

Όσον αφορά το επίδομα αδείας ο εργοδότης έχει 3 επιλογές αναφορικά με το πότε μπορεί να το καταβάλλει:

 1. Κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου
 2. Κατά την περίοδο λύσης της σύμβασης εργασίας, εφόσον ο εργαζόμενος δεν έχει ακόμα λάβει την άδεια που δικαιούται
 3.  Κατά την πάροδο της προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας (31 Μαρτίου κάθε έτους), αφού δεν έχει γίνει χρήση της μέχρι εκείνη τη στιγμή

Δεν προβλέπεται καμία παρέκκλιση από τις παραπάνω επιλογές και οποιαδήποτε εκπρόθεσμη καταβολή δεν δικαιολογείται.

Μάλιστα καθυστερημένη καταβολή του επιδόματος συνεπάγεται ορισμένες κυρώσεις στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενώς σε λίγο.

Πώς Υπολογίζεται το Επίδομα Αδείας;

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Ποιες οι Κυρώσεις για τη Μη Καταβολή του Επιδόματος Άδειας

Όπως αναφέραμε πριν λίγο υπάρχουν ορισμένες κυρώσεις από την καθυστερημένη καταβολή του επιδόματος αδείας.

Αυτές διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

 • Διοικητικές κυρώσεις
 • Ποινικές κυρώσεις
 • Αστικές κυρώσεις

Σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως η επιβολή ποινής σε μία από αυτές τις κατηγορίες δεν αποκλείει την παράλληλη επιβολή και σε κάποια από τις άλλες

Ας τις δούμε αναλυτικά.

1. Διοικητικές Κυρώσεις

Όπως ισχύει για κάθε παράβαση εργατικών κανονισμών (π.χ. για το Δώρο Χριστουγέννων), σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το επίδομα άδειας, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγγείλουν το γεγονός στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Εάν διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχει παραβίαση και το επίδομα άδειας δεν καταβλήθηκε ή καταβλήθηκε καθυστερημένα, η Επιθεώρηση Εργασίας επιβάλλει τα εξής πρόστιμα:

 • 900€ ανά εργαζόμενο για τον οποίο δεν καταβλήθηκε ή καταβλήθηκε καθυστερημένα το επίδομα άδειας και η αναλογία του.
 • Από 300€ έως 2.000€, όταν η μη καταβολή του επιδόματος οδηγεί σε καθυστερημένη υποβολή στοιχείων σχετικά με το επίδομα άδειας του προσωπικού.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ύψος του προστίμου καθορίζεται βάσει των εξής παραγόντων:

 1. τη σοβαρότητα της παράβασης,
 2. την επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, 
 3. του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, 
 4. το καθεστώς απασχόλησης
 5. το μέγεθος της επιχείρησης, 
 6. τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται και
 7.  την υπαιτιότητα του εργοδότη.

2. Ποινικές Κυρώσεις

Επιπλέον, ο εργαζόμενος που δεν έλαβε το επίδομα άδειας έχει το δικαίωμα να υποβάλει μήνυση είτε απευθείας στις αστυνομικές αρχές είτε μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινάει η ποινική διαδικασία και εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται για τη μη σωστή καταβολή νόμιμων αποδοχών κάθε είδους, και έτσι οι επιχειρήσεις-εργοδότες αντιμετωπίζουν:

 • Φυλάκιση έως 6 μήνες και
 • Χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% ούτε μεγαλύτερη από το 50% του καθυστερημένου ποσού επιδόματος αδείας που θα έπρεπε να λάβει ο εργαζόμενος.

3. Αστικές Κυρώσεις

Τέλος, αστική κύρωση που μπορεί να επιβληθεί είναι ο εξαναγκασμός του εργοδότη να καταβάλλει στον εργαζόμενο το ποσό που του όφειλε από την μη καταβολή ή την καθυστερημένη καταβολή του επιδόματος αδείας.

Ενώ έχουμε αναφέρει πως στην περίπτωση της μη ληφθείσας αδείας εξαιτίας άρνησης του εργοδότη υπάρχει προσαύξηση του ποσού στο 100%, είναι σημαντικό να σημειώσετε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση του επιδόματος αδείας.

Συνοψίζοντας

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εργοδότες να φροντίζουν αυτά τα θέματα αδειών καθώς είναι πολύ εύκολο να υπάρξει κάποιο λάθος ή κάποια παράλειψη και να βρεθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές κυρώσεις.

Στην AccounSaints αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα.

Αν και εσείς λοιπόν χρειάζεστε έναν έμπιστο σύμμαχο για οποιοδήποτε φορολογικό, μισθολογικό ή παραπλήσιο ζήτημα αντιμετωπίζετε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]!

Related Posts