Γονική Άδεια στην Ελλάδα: Κριτήρια και Προϋποθέσεις (2024)

Σήμερα που οι εργασιακές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου αυξάνονται, είναι κρίσιμο ο καθένας από εμάς να γνωρίζει επακριβώς τι άδειες δικαιούται.

Ειδικότερα στη περίπτωση της γονικής άδειας, η σημασία της έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στην προοδευτική είσοδο και των γυναικών στο χώρο εργασίας και την αλλαγή του προηγούμενου ρόλο τους, του αποκλειστικού φροντιστή.

Αυτή η κοινωνιολογική αλλαγή ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερη μέριμνα ως προς τους εργαζομένους με μέτρα όπως η γονική άδεια που θα δούμε σήμερα αλλά και άλλα, άδεια μητρότητας, άδεια γυναικολογικού ελέγχου κλπ.

Σε αυτό τον οδηγό λοιπόν θα δούμε:

  • Τι ακριβώς είναι η γονική άδεια και τα χαρακτηριστικά της 
  • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης της γονικής άδειας, και
  • Τι ισχύει για το επίδομα γονικής άδειας

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Η Γονική Άδεια με Λίγα Λόγια

Με απλά λόγια η γονική άδεια είναι μία άδεια που χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο γονέα προκειμένου να διευκολυνθεί για την ανατροφή του παιδιού του.

Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο βιολογικούς γονείς όσο και πρόσωπα που ασκούν γονική μέριμνα, ενώ η άδεια χρονικά μπορεί να φτάσει μέχρι τους 4 μήνες (νόμος 4808/2021).

Η χορήγηση της άδειας μπορεί να γίνει είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά μέχρι το παιδί να φτάσει στην ηλικία των 8 ετών.  

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως σε περίπτωση που πρόκειται για αναδοχή ή τεκνοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 8 έτη, ο ανάδοχος ή θετός γονέας έχει δικαίωμα να λάβει αυτή την άδεια από την στιγμή της ένταξης αυτού του παιδιού στην οικογένεια. 

Ας περάσουμε τώρα λοιπόν να δούμε τις προϋποθέσεις  για την χορηγηση αυτης της αδειας. 

Προϋποθέσεις Χορήγησης Γονική Άδειας

Για την χορήγηση της γονικής άδειας, πέρα από το προφανές, να είστε γονέας, υπάρχει βασικά μόνο μία ακόμη προυποθεση, να απασχολείστε στον ίδιο εργοδότη για τουλάχιστον 1 χρόνο.

Συγκεκριμένα αυτή η διάρκεια εργασίας μπορεί να είναι είτε συνεχόμενα είτε με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη. 

Σε περίπτωση που λήξει η σύμβαση ορισμένου χρόνου, διακόπτεται και η γονική άδεια η οποία μπορεί να συνεχιστεί εάν υπάρξει ανανέωση ή παράταση της σύμβασης εργασίας ή αν ο εργαζόμενος συνάψει νέα σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη.

Αφού λοιπόν μιλήσαμε για τις προϋποθέσεις χορήγησης της γονικής άδειας, ας δούμε λίγο τώρα την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την χορήγηση της.

Η αίτηση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά από τον εργαζόμενο τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημέρα επιθυμητής έναρξης της άδειας ενώ παράλληλα στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα η ημερομηνία τόσο της έναρξης όσο και της λήξης.

Τώρα από την πλευρά του εργοδότη, αυτός υποχρεούται να απαντήσει άμεσα στην αίτηση για την γονική άδεια(εντός ένα μήνα), και επίσης οφείλει να χορηγήσει την άδεια στον αιτούμενο χρόνο με μόνη εξαίρεση εάν η χορήγηση της άδειας εκτιμάται ότι θα διαταράξει εξαιρετικά πολύ την σωστή λειτουργία της εταιρείας. 

Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να τεκμηριώσει σε έγγραφη μορφή για ποιους λόγους αρνήθηκε την χορήγηση της άδειας και να προτείνει διαφορετικές λύσεις όπως χορήγηση της άδειας με ευέλικτη μορφή (λιγότερες ώρες εργασίας ή ημέρες άδειας).

Τι Ισχύει για το Επίδομα Γονική Άδειας;

Ένα ακόμα θέμα που απασχολεί τους εργαζόμενους γονείς είναι το επίδομα γονικής άδειας. 

Συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), οφείλει για τους πρώτους 2 μήνες της γονικής άδειας, να καταβάλλει σε καθέναν από τους δύο γονείς μηνιαίως επίδομα γονικής άδειας ποσού ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό όπως ορίζεται κάθε φορά από το κράτος. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα τέκνα, τότε τόσο η γονική άδεια όσο και το επίδομα γονικής άδειας είναι αυτοτελή για καθένα από τα παιδιά, με την προυποθεση ότι από την λήξη της άδειας που χορηγήθηκε για το προηγούμενο παιδί έχει μεσολαβήσει τουλάχιστον 1 χρόνος πραγματικής εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Τέλος, γονείς που είναι μόνοι,(λόγω θανάτου του άλλου γονέα, ή λόγω μη αναγνώρισης τέκνου ή σε περίπτωση ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα) δικαιούνται την διπλάσια γονική άδεια, δηλαδη 8 μήνες είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα,  οι 4 εκ των οποίων επιδοτούνται με το επίδομα από την ΔΥΠΑ.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό τον ενημερωτικό οδηγό αναλύσαμε όσα θα έπρεπε να γνωρίζετε για την γονική άδεια, όπως το πότε χορηγείται, ποιες προυποθεσεις ισχυουν, αλλά και τι ορίζει ο νόμος για το επίδομα αδείας.

Εάν όμως έχετε και άλλες απορίες αναφορικά με την διαδικασία, ή χρειάζεστε βοήθεια και πληροφορίες τόσο για τα θέματα των αδειών όσο και για οποιοδήποτε άλλο λογιστικό ή μισθολογικό θέμα  μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο  2610 621 280 ή στο email [email protected]!

Εμπιστευτείτε τους Accountsaints!

Related Posts