Πώς Γίνεται η Διακοπή Ατομικής Επιχείρησης (Οδηγός 2024)

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο πως γίνεται η έναρξη μιας επιχείρησης, αλλά το πως γίνεται η διακοπής της δεν συζητιέται τόσο πολύ.

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας επιχειρηματίας να θέλει να διακόψει την λειτουργία της επιχείρησης του, το ερώτημα όμως είναι ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει για να το πετύχει αυτό.

Σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσουμε σε αυτό τον οδηγό και πιο συγκεκριμένα θα δούμε:

  • Τι είναι η διακοπή της ατομικής επιχείρησης, και κάποιους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή
  • Πως πραγματοποιείται η διαδικασία της διακοπής

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.

Τι Είναι η Διακοπή Ατομικής Επιχείρησης και Γιατί Συμβαίνει;

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η διακοπή μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως είδους, μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησής του είναι συνήθως μεγαλύτερες από αυτές που συναντά κατά την ίδρυσή της, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μόνο ένας μέτοχος και όχι πολλοί.

Αυτό είναι συνηθισμένο στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, όπου υπάρχει ένας και μοναδικός μέτοχος, ο οποίος φέρει και την απεριόριστη ευθύνη.

Για το λόγο αυτό, ο επιχειρηματίας αποφασίζει συχνά να προχωρήσει σε διακοπή της ατομικής του επιχείρησης.

Τι εννοούμε όμως με αυτό;

Εννοούμε ότι οι εργασίες της επιχείρησης διακόπτονται επίσημα και ουσιαστικά η επιχείρηση “κλείνει”. 

Φυσικά, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη από το απλά να κλείσει μια επιχείρηση, καθώς απαιτούνται οι κατάλληλες ενέργειες στην ΑΑΔΕ, η πληρωμή τυχόν ανεξόφλητων χρεών, η τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων και πολλά άλλα.

Η διακοπή της επιχείρησης πρέπει να γίνει σωστά από την αρχή, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά λάθη και παραλείψεις από εργασίες που δεν διεκπεραιώθηκαν σωστά.

Εφόσον λοιπόν είδαμε και πρακτικά τι εννοούμε όταν λέμε διακοπή επιχείρησης, ας αναφερθούμε τώρα σε μερικούς λόγους για τους οποίους γίνεται αυτή:

1. Οικονομικά Προβλήματα: Έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία αποπληρωμής χρεών ή συνεχόμενες ζημίες μπορεί να καταστήσουν τη συνέχιση της επιχείρησης μη βιώσιμη.

2. Προσωπικοί Λόγοι: Αλλαγές στην προσωπική ζωή του επιχειρηματία, όπως προβλήματα υγείας, συνταξιοδότηση, ή η ανάγκη για περισσότερο χρόνο με την οικογένεια, μπορεί να οδηγήσουν στην απόφαση για διακοπή της επιχείρησης.

3. Αλλαγή Καριέρας: Ο επιχειρηματίας μπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία ή να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση σε διαφορετικό τομέα.

4. Αύξηση Ανταγωνισμού: Η αυξανόμενη πίεση από ανταγωνιστές μπορεί να μειώσει την κερδοφορία και να κάνει τη συνέχιση της επιχείρησης μη βιώσιμη.

5. Νομικά Προβλήματα: Νομικές δυσκολίες, όπως νομικές διεκδικήσεις ή κανονιστικές αλλαγές, μπορεί να καταστήσουν τη λειτουργία της επιχείρησης δύσκολη ή αδύνατη.

6. Έλλειψη Διαδοχής: Σε περιπτώσεις όπου ο επιχειρηματίας δεν έχει διάδοχο ή δεν μπορεί να βρει κάποιον για να αναλάβει την επιχείρηση, μπορεί να αποφασίσει να την κλείσει.

7.Φορολογικές Υποχρεώσεις: Ο επιχειρηματίας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα με την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της επιχείρησης.

8. Συγχώνευση ή Απόκτηση: Η επιχείρηση μπορεί να διακοπεί λόγω συγχώνευσης με άλλη εταιρεία ή απόκτησής της από μια μεγαλύτερη εταιρεία.

Πώς Πραγματοποιείται η Διακοπή Ατομικής Επιχείρησης στην Ελλάδα;

Αν και η διακοπή της ατομικής επιχείρησης μπορεί να ακολουθεί διαφορετική διαδικασία σε κάθε χώρα (όπως και τα περισσότερα λογιστικά-νομοθετικά ζητήματα), μας ενδιαφέρει να δούμε πως ακριβώς λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Καταρχάς να αναφέρουμε πως πλέον αποτελεί μία διαδικασία που μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσα από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. 

Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο Δ211, που είναι το έντυπο διακοπής εργασιών, στο οποίο αναγράφονται βασικά στοιχεία της επιχείρησης όπως η επωνυμία, το ΑΦΜ και ο ΚΑΔ της εταιρείας.

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

  • Μπλοκ-τιμολόγια και βιβλία εσόδων-εξόδων που έχουν θεωρηθεί στην εφορία
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση για το ότι δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης
  • Υπογραφές από όλα τα τμήματα της εφορίας

Ενώ σε περίπτωση που υπάρχει καταχωρημένο όχημα στο ΑΦΜ της εταιρείας απαιτείται και δήλωση ακινησίας και στοιχείο αυτοπαράδοσης.

Συνοψίζοντας

Αν και η διακοπή της επιχείρησης έχει απλουστευθεί ιδιαίτερα ως διαδικασία, παραμένει ακόμα ιδιαίτερα κρίσιμη και πρέπει να επιτελείται με προσοχή για την αποφυγή κοστοβόρων λαθών. 

Εμείς στην Accountsaints, αναλαμβάνουμε αυτές τις διαδικασίες με υπευθυνότητα και ζήλο. 

Αν χρειάζεστε λοιπόν έναν έμπιστο συνεργάτη τόσο για την διακοπή της επιχείρησης σας όσο και για την διευθέτηση οποιουδήποτε άλλου φορολογικού, μισθολογικού ή παραπλήσιου ζητήματος, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 ή στο email [email protected]

Related Posts