Ανώνυμη Εταιρεία: Οφέλη, Ίδρυση & Φορολογία (2024)

Αν πρόκειται να ιδρύσετε δική σας επιχείρηση, τότε μπορεί να είστε μπερδεμένοι για τον τύπο εταιρείας που πρέπει να επιλέξετε.

ΙΚΕ; ΑΕ; ΟΕ; ΕΠΕ; Ατομική;

Ο καθένας έχει τα δικά του οφέλη και χαρακτηριστικά, επομένως είναι σημαντικό να τα γνωρίζετε ώστε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή.

Με εμπειρία 35 ετών στον χώρο, στους Accountsaints έχουμε ασχοληθεί με κάθε είδος εταιρείας, ώστε να ξέρουμε τα υπερ και τα κατά και να σας συμβουλεύσουμε κατάλληλα.

Στον σημερινό οδηγό όμως θα δούμε πιο αναλυτικά την Ανώνυμη Εταιρεία, όσο πιο απλά και κατανοητά μπορούμε.

Τι Είναι η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ);

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) είναι ένας από τους πιο κοινούς τύπους επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και από τους πιο παλιούς αφού διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Πρόκειται για εμπορική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε μετοχές και μπορεί φυσικά να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα άτομα. Σε περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο μέτοχος, τότε πρόκειται για μονοπρόσωπη ΑΕ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για την σύσταση ανώνυμης εταιρείας απαιτείται αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 25.000 ευρώ, για το οποίο όμως θα κάνουμε εκτενέστερο λόγο στη συνέχεια.

Κάτι ακόμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι Ανώνυμες Εταιρείες έχουν ορισμένες διατυπώσεις διαφάνειας, όπως είναι η δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης κτλ).

Τέλος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη δύο οργάνων:

  • Διοικητικό Συμβούλιο (αποτελείται από τα μέλη που ψηφίστηκαν στην Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και της χάραξης πολιτικής και στρατηγικής αυτής)
  • Γενική Συνέλευση (το ανώτατο όργανο της ΑΕ, εκεί λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις)

Κάτι ακόμα που πρέπει να γνωρίζεται είναι τι ισχύει αναφορικά με το φορολογικό καθεστώς των ΑΕ. Πάμε να δούμε.

Διαβάστε εδώ όλες τις κριτικές των συνεργατών μας!

Φορολογία Ανώνυμης Εταιρείας

Μια Ανώνυμη Εταιρεία φορολογείται όπως και οι άλλες κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή με συντελεστή 22% επί των κερδών.

Όπως ακριβώς ισχύει με τις ΙΚΕ.

Υπάρχει φυσικά και η προκαταβολή φόρου, η οποία για τα 3 πρώτα έτη λειτουργία της επιχείρησης είναι 40% ενώ στη συνέχεια 80%.

Όσον αφορά τυχόν μερίσματα που δίνονται στους μετόχους, φορολογούνται με συντελεστή 5%. 

Συνοπτικά, αυτά είναι τα βασικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις ΑΕ.

Υπάρχουν όμως ορισμένα ακόμα, εξίσου σημαντικά, τα οποία τις χαρακτηρίζουν και πρέπει να είστε ενήμεροι για αυτά.

4 Πράγματα που Πρέπει να Ξέρετε Για τις Ανώνυμες Εταιρείες

1) Έχουν ελάχιστο κεφάλαιο 25.000 ευρώ

Όπως αναφέραμε πριν συνοπτικά, για να γίνει σύσταση ΑΕ απαιτείται αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ

Αν και όχι υπέρογκο ποσό, για πολλούς επιχειρηματίες μπορεί να είναι περιοριστικό, επομένως μια μορφή όπως η ΙΚΕ ή η ΕΠΕ να είναι πιο κατάλληλες, καθώς έχουν μηδενικό αρχικό κεφάλαιο.

Να σημειωθεί ότι η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται είτε σε χρήμα είτε σε είδος, αλλά στη δεύτερη περίπτωση δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του κεφαλαίου.

Πώς όμως μπορεί να αποτιμηθεί η αξία του εκάστοτε είδους, είτε είναι στην σύσταση της εταιρείας είτε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου;

Για να γίνει αυτό συντάσσεται έκθεση αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία.

Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να είναι μέλη του ΔΣ της εταιρείας, πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή είναι συγγενείς με τα πρόσωπα αυτά μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγοι.

2) Οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη

Σε αντίθεση με τις ατομικές επιχειρήσεις και τις ΟΕ, η προσωπική περιουσία των εταίρων είναι ξεχωριστή από την περιουσία της εταιρείας.

Αυτό προσφέρει ένα επίπεδο ασφαλείας, καθώς τυχόν χρέη και οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν θα επηρεάσουν τις προσωπικές περιουσίες κάθε εταίρου.

Το ίδιο ισχύει και για τις ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΕΕ.

3) Δεν υπάρχει μεγάλη ευελιξία αποφάσεων

Αν μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα μειονέκτημα των ΑΕ, αυτό είναι ότι οι (μεγάλες) αποφάσεις λαμβάνονται σχετικά αργά.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι αποφάσεις αυτές πρέπει πρώτα να περάσουν από το ΔΣ και τη Γενική Συνέλευση, όργανα που απαρτίζονται από πολλά άτομα κάνοντας πιο αργή τη λήψη μιας απόφασης.

4) Δεν ισχύουν πια οι ανώνυμες μετοχές

Από 01/01/2020 έχουν καταργηθεί οι ανώνυμες μετοχές.

Οι ΑΕ δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές και όσες ανώνυμες μετοχές είχαν εκδοθεί πριν την 01/01/2020, ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά.

Τέλος, αναπροσαρμόζεται η ελάχιστη ονομαστική αξία των μετοχών. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ έναντι των τριάντα λεπτών (0,30) που ίσχυε πριν.

Συνοπτικά

Είδαμε λοιπόν τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Αν και η μορφή αυτή έχει πολλά οφέλη, δεν είναι για όλους τους επιχειρηματίες ούτε για κάθε τύπο επιχείρησης.

Επομένως, πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε να γνωρίζετε από πριν ποια εταιρική μορφή θα επιλέξετε.

Αν θέλετε οποιαδήποτε βοήθεια με την επιλογή ή την σύσταση της εταιρείας σας, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 621 280 ή στο [email protected] και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!

Related Posts