Τι Είναι η Εκλογική Άδεια και Πότε Χορηγείται (Οδηγός 2024)

Σε κάθε Δημοκρατική χώρα όπως η δική μας, διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκλογές. 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι κάτι που ο καθένας από εμάς θα πρέπει να μπορεί να κάνει.

Τι γίνεται όμως σε περιπτώσεις που κάποιος έχει τα εκλογικά του δικαιώματα μακρία από την περιοχή στην οποία διαμένει, ενώ παράλληλα εργάζεται; 

Ευτυχώς, υπάρχουν προβλέψεις από τον νόμο για την εκχώρηση συγκεκριμένων αδειών για αυτό το σκοπό και συγκεκριμένα η εκλογική άδεια.

Τι Είναι η Εκλογική Άδεια;

Η εκλογική άδεια αποτελεί μία ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές, η οποία όμως δεν προσμετράται στην ετήσια κανονική άδεια του εργαζομένου και έχει ώς σκοπό να διευκολύνει την μετακίνηση του προς και από τον τόπο άσκησης των εκλογικών του δικαιωμάτων.

Αυτός ο νόμος αφορά τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς υποχρεώνει όλους τους εργοδότες να καλύψουν αυτή την άδεια σε όσους την δικαιούνται.

Ας δούμε τώρα αναλυτικά πότε χορηγείται αυτή η άδεια.

Πότε Χορηγείται η Εκλογική Άδεια;

Για να ρυθμιστεί τόσο το αν θα χορηγηθεί η εκλογική άδεια όσο το και για πόσες μέρες, πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Ο αριθμός των ημερών εξαρτάται από το αν ο εργαζόμενος εργάζεται σε πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία και από τον αριθμό των χιλιομέτρων που πρέπει να διανύσει μεχρι τον τόπο άσκησης των εκλογικών δικαιωμάτων του.

Αναλυτικά:

Για εργαζόμενους με πενθήμερη εργασία:

  • Από 100 μέχρι 200 χιλιόμετρα → 0 εργάσιμες ημέρες εκλογικής άδειας
  • Από 201 μέχρι 400 χιλιόμετρα → 1 εργάσιμη  ημέρα εκλογικής άδειας
  • Από 401 και πάνω → 2 εργάσιμες ημέρες εκλογικής άδειας
  • Ενώ όσον αφορά τα νησιά → μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες εκλογικής άδειας

Για εργαζόμενους με εξαήμερη εργασία:

  • Από 100 μέχρι 200 χιλιόμετρα → 1 εργάσιμη ημέρα εκλογικής άδειας
  • Από 201 μέχρι 400 χιλιόμετρα → 2 εργάσιμες ημέρες εκλογικής άδειας
  • Από 401 και πάνω → 3 εργάσιμες ημέρες εκλογικής άδειας
  • Ενώ για τα νησιά → μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες εκλογικής άδειας

Άλλα Είδη Αδειών και Τι Πρέπει να Ξέρετε για Αυτά

Αφού λοιπόν αναλύσαμε την εκλογική άδεια ας μιλήσουμε λίγο σύντομα και για μερικές άλλες νόμιμες άδειες που μπορεί και εσείς να δικαιούστε, αλλά να μην το γνωρίζετε. 

Άδεια εξετάσεων εργαζομένων σπουδαστών

Η άδεια εξετάσεων εργαζόμενων σπουδαστών πρόκειται για μία νόμιμη άδεια, αμειβόμενη από τον ΟΑΕΔ, με σκοπό την διευκόλυνση των εργαζομένων που παράλληλα φοιτούν για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις τους. 

Σύμφωνα με τις αρμόδιες διατάξεις, οι μαθητές ή σπουδαστές που φοιτούν σε εκπαιδευτικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή που εποπτεύονται από το Δημόσιο, δικαιούνται 30 ημέρες επιπρόσθετης άδειας, χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη, για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Η άδεια αυτή χορηγείται είτε συνεχόμενα, είτε τμηματικά.

Πλέον αυτή η άδεια χορηγείται και σε φοιτητές που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη.

Αιμοδοτική Άδεια

Κάθε εργαζόμενος που καλείται να δώσει αίμα λόγω έκτακτης ανάγκης ή επειδή συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, ή που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, έχει δικαίωμα σε ειδική άδεια με πλήρεις απολαβές για την ημέρα της αιμοληψίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη ειδική βεβαίωση από το νοσηλευτικό κέντρο όπου έγινε η αιμοληψία που θα αποδεικνύει ότι συμμετείχε και ο ίδιος. 

Ο εργαζόμενος ωστόσο οφείλει να ενημερώσει τον εργοδότη του τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την τέλεση της αιμοληψίας, εκτός μόνο εάν πρόκειται για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται 2 ημέρες αιμοδοτικής άδειας τον χρόνο. 

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που φοιτά σε στοιχειώδη ή μέση εκπαίδευση, όπως και για κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτου ηλικίας που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη.

Μπορεί αυτή η άδεια να χορηγείται για ορισμένες ώρες ή και για ολόκληρη την ημέρα, μέχρι να συμπληρωθούν 4 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό οι γονείς να πηγαίνουν στο σχολείο των παιδιών τους και να ενημερώνονται για την πρόοδο τους. 

Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, καθώς και τότε είναι δυνατό ο γονέας να ενημερωθεί τόσο για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, όσο και για τον προγραμματισμό την εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Άδεια γυναικολογικού ελέγχου

Τέλος, κάθε γυναίκα εργαζόμενη, χωρίς καμία προϋπόθεση, δικαιούται μία ημέρα τον χρόνο να λάβει άδεια με αποδοχές για  την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου. 

Με Λίγα Λόγια 

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν μιλήσαμε τόσο για την εκλογική άδεια, όσο και για άλλες ειδικές άδειες που μπορεί να δικαιούστε εν αγνοία σας, και αναλύσαμε τις προϋποθέσεις για την χορήγηση τους. 

Ωστόσο πολλά μισθολογικά θέματα και θέματα αδειών και νόμων παραμένουν ακόμα αρκετά περίπλοκα και είναι λογικό για τον καθένα από εμάς να μπερδεύεται και να του φαίνονται βουνό.

Για αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις η λύση είναι πάντα να εμπιστευόμαστε τους επαγγελματίες. Στους Accountsaints, το εξειδικευμένο προσωπικό μας δίνει λύση σε κάθε πρόβλημα και σας ανακουφίζει από αυτό το πρόσθετο άγχος!

Αν λοιπόν έχετε απορίες, προβληματισμούς ή αναζητάτε πληροφορίες για οποιοδήποτε λογιστικό, μισθολογικό, ή φοροτεχνικό θέμα επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο  2610 621 280 ή στο email [email protected]!

Related Posts