Εξυγίανση Επιχειρήσεων (Άρθρο 106): Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε

Στην χώρα μας το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών αποτελεί μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περισσότερο οικογενειακού τύπου οι οποίες δυσκολεύονται πολύ να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. 

Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες οδηγούνται στην απόγνωση βλέποντας τα έξοδα της επιχείρησης τους να τρέχουν και τα έσοδα διαρκώς να μειώνονται. 

Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως η μόνη φυσική κατάληξη σε αυτή την κατάσταση είναι η πτώχευση, ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβώς πραγματικότητα.

Μία άλλη λύση σε αυτό έρχεται να δώσει ο νόμος για την εξυγίανση των  επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα το άρθρο 106

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα δούμε:

  • Τι εννοούμε εξυγίανση των επιχειρήσεων και ποια η διαφορά της με την πτώχευση. 
  • Τι ακριβώς προβλέπει το άρθρο 106, και 
  • Πώς εμείς, στους Accountsaints μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε όλη την διαδικασία 

Τι Ορίζουμε ως Εξυγίανση Επιχειρήσεων;

Όταν αναφερόμαστε στην “εξυγίανση επιχειρήσεων”, εννοούμε ουσιαστικά μία προσπάθεια διάσωσης της εταιρείας όταν εκείνη αδυνατεί τόσο να εξυπηρετήσει τους πιστωτές της, όσο και η ίδια να επιβιώσει και να μπορεί να είναι λειτουργική και κερδοφόρα. 

Σε αυτή την περίπτωση, καίριας σημασίας είναι η διαπραγμάτευση με τους πιστωτές με σκοπό την προστασία της επιχείρησης, αλλά και η εξασφάλιση της ρευστότητας. 

Η κύρια διαφορά της με την πτώχευση είναι ότι σε αυτό ακόμα το στάδιο η εταιρεία μπορεί να διασωθεί μέσα από πολύ συγκεκριμένες ρυθμιστικές διαδικασίες, ενώ όταν μιλάμε για πτώχευση, το τέλος, δηλαδή το κλείσιμο της επιχείρησης αποτελεί μονόδρομο. 

Τι Προβλέπει το Άρθρο 106;

Η νομοθεσία αυτή, γνωστή ως «Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή δεύτερης ευκαιρίας», αποτελεί μια αναβάθμιση των προηγούμενων διαδικασιών που γνωστοποιούνταν ως άρθρο 99 του Νόμου 3588/2007, που στη συνέχεια τροποποιήθηκε και αναδιαμορφώθηκε ως άρθρο 106 του πτωχευτικού κώδικα.

Ο νόμος 4738/2020 σκοπό έχει την τροποποίηση των προηγούμενων νόμων 3588/2007 και 4446/2016, καθώς επίσης και την οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. 

Με την εφαρμογή του νέου νόμου, ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 1023/2019, η οποία αφορά την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και την αφερεγγυότητα οφειλετών.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία σύναψης συμφωνίας εξυγίανσης τώρα μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο με τη συμμετοχή του οφειλέτη και των πιστωτών του, αλλά και μόνο από τους πιστωτές χωρίς τη συνεργασία του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι η πρωτοβουλία για την επίτευξη συμφωνίας ανήκει στους πιστωτές. 

Συγκεκριμένα, οι πιστωτές καθορίζουν μεταξύ τους τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς την παρουσία ή τη συνεργασία του οφειλέτη. 

Η σύναψη και η επικύρωση της συμφωνίας είναι δυνατή μόνο εάν ο οφειλέτης βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών κατά τον χρόνο της συμφωνίας (ΠτΚ 100 παρ.1).

Τέλος, όσον αφορά τον νέο νομοθετικό προσανατολισμό για την εισαγωγή της πρωτοβουλίας υπαγωγής στη διαδικασία από τους πιστωτές χωρίς τη συνεργασία του οφειλέτη, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διαδικασία εξυγίανσης είναι κυρίως μια επιχειρηματική πρωτοβουλία και όχι τόσο μια νομική διαδικασία.

Συνεπώς, η επιτυχής ανάκαμψη της επιχείρησης εξαρτάται από τη θέληση της ίδιας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που θα την καταστήσουν βιώσιμη, παρά από το να υποχρεωθεί να υποβληθεί σε διαδικασία εξυγίανσης με τη συμμετοχή άλλων παραγόντων εκτός από τον οφειλέτη. 

Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η επιχείρηση γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης και ανάκαμψής της, καθώς και την προθυμία των πιστωτών της να στηρίξουν αυτήν τη δύσκολη προσπάθεια.

Πώς Μπορούμε να Βοηθήσουμε Εμείς;

Κατανοούμε πως ο εν λόγω νόμος μπορεί να φαίνεται πολύ περίπλοκος ειδικά σε επιχειρηματίες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και έχουν πολλά να διαχειριστούν.

Για αυτό εμείς στην Accountsaints μπορούμε να βοηθήσουμε! 

Μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρεία σας με την υπαγωγή στον νόμο εξυγίανσης, αλλά και με την όλη διαδικασία εταιρικής αναδιάρθρωσης με σκοπό την εξυγίανση της. 

Αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε και να αναλύσουμε τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, τα οποία παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και στην συνέχεια καταλήγουμε στις πιο κατάλληλες δράσεις- λύσεις ανά περίπτωση. 

Αν λοιπόν χρειάζεστε βοήθεια, πληροφορίες ή έχετε απορίες τόσο για την διαδικασία της εξυγίανσης όσο και για οποιοδήποτε άλλο λογιστικό ή φορολογικό θέμα, εμπιστευτείτε το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2610 621 280 και στο email [email protected]

Related Posts