Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Κριτήρια και Διαδικασία Υπαγωγής

Έπειτα από την πολυετή οικονομική κρίση που ταλαιπώρησε την χώρα μας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες έχουν βρεθεί με μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη. 

Λεπτομερώς, το απλήρωτο χρέος των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, εκτός από αυτό που έχει πωληθεί σε κεφάλαια, ανέρχεται σε 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 7,9% του συνολικού δανεισμού των τραπεζών!

Παρότι αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί, παραμένει ακόμα υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωζώνη, το οποίο είναι 2,3%. 

Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα 61 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν το μη εξοφλημένο μέρος των τραπεζικών δανείων που πωλήθηκαν σε κεφάλαια και διαχειρίζονται από Εξυπηρετητές. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της φορολογικής αρχής, υπάρχουν περίπου 4.000.000 πολίτες που συνολικά χρωστούν 105 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 26,3 δισεκατομμύρια ευρώ θεωρούνται αδύνατα να είναι εξορθολογισμένα και περίπου 79 δισεκατομμύρια ευρώ αποτελούν το πραγματικό ανώτατο όριο των απλήρωτων ποσών. 

Σε αυτά προστίθενται άλλα 47,17 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Για να ρυθμιστούν λοιπόν όλα αυτά τα χρέη, με το μικρότερο δυνατό κόστος υπάρχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.

Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτός.

Τι Είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και τι Σκοπό Έχει;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών είναι ένα σύστημα που προσφέρει σε χρεοκοπημένα άτομα ή επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις με τους πιστωτές τους, εκτός δικαστικών διαδικασιών.

Αυτός ο μηχανισμός συνήθως παρέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως προσωρινές εκπτώσεις ή πληρωμές σε δόσεις, προκειμένου να δοθεί στους χρεοκοπημένους η δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους με πιο βολικό τρόπο, χωρίς να καταφύγουν σε δικαστικές διαδικασίες.

Με άλλα λόγια, ο σκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι να παρέχει έναν απλούστερο και ταχύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών και την επαναφορά της οικονομικής ευθραυστότητας των χρεωκοπημένων φυσικών ή νομικών οντοτήτων, χωρίς το βάρος και τη δυσκολία των δικαστικών διαδικασιών.

Οι ρυθμίσεις που προσφέρονται μέσω αυτού του μηχανισμού είναι συχνά ευέλικτες και προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες και τη δυνατότητα πληρωμής του χρεωκοπημένου.

Κριτήρια Υπαγωγής Επιχειρήσεων στη Διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Ας δούμε λοιπόν τώρα ποιοι μπορούν σύμφωνα με τον νόμο να υπαχθούν στην διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμου. 

Άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, ανάλογα με το νομικό τους καθεστώς:

  • Νομικά πρόσωπα που εξάγουν εισοδήματα μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εταιρείες ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ.
  • Φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες και διαθέτουν την ικανότητα να διαχειριστούν τυχόν χρεοκοπημένη κατάσταση.

Ποια Είναι η Διαδικασία Υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Για να εισέλθει μια επιχείρηση στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας τόσο σχετικά με τις οφειλές, όσο και με την οικονομική κατάστασή της.

Αναφορικά με τις οφειλές:

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι οφειλές πρέπει να είναι στην ακόλουθη κατάσταση:

  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
  • Οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς από δάνεια ή πίστωση που βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλές που έχουν ρυθμιστεί μετά την 1η Ιουλίου 2016.
  • Εκδοθείσες διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, και 
  • Αδυναμία πληρωμής επιταγών λόγω έλλειψης κατάλληλου υπολοίπου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 5960/1933.

Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • Καλό οικονομικό αποτέλεσμα πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις, εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Θετικά αποτελέσματα πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις ή θετικό κεφάλαιο, εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Συνολικές Οφειλές για Ρύθμιση:

Τέλος, οι συνολικές οφειλές που αφορούν την επιχείρηση πρέπει να υπερβαίνουν τα 20.000€.

Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε λίγο στα απαραίτητα δικαιολογητικά που ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει μαζί με την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Μεταξύ άλλων αυτά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Οικονομική κατάσταση και προοπτικές της επιχείρησης
  • Πιστωτές και συνοφειλέτες της επιχείρησης

Πώς Μπορούμε να Βοηθήσουμε

Η εν λόγω διαδικασία αν ιδιαίτερα βοηθητική, είναι αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα. 

Για αυτό είναι σημαντικό για κάθε εταιρεία να έχει δίπλα της έναν έμπιστο συνεργάτη για να αναλάβει όλη την διαδικασία και την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Εμείς στους Accountsaints, με παραπάνω από 35 χρόνια εμπειρίας μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα με εμπιστοσύνη και σιγουριά. 

Εάν λοιπόν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε τον εξωδικαστικό μηχανισμο, ή αν χρειάζεστε βοήθεια και υποστήριξη για οποιοδήποτε άλλο λογιστικό θέμα μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο  2610 621 280 και στο email [email protected]

Related Posts