Παράταση μέχρι 1 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή»