Συγχώνευση Εταιρειών: Όλα Όσα Ισχύουν (2024)

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο ακούγεται συχνά ο όρος συγχώνευση εταιρειών ενώ μπορεί η ακριβής σημασία του όρου να μην μας είναι ξεκάθαρη. 

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η συγχώνευση εταιρειών, ποια είναι τα βασικά είδη συγχώνευσης  και ποια η διαφορά της με την εξαγορά των επιχειρήσεων. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 

Τι Ορίζουμε ως Συγχώνευση Εταιρειών;

Η συγχώνευση εταιρειών είναι όταν δύο υπάρχουσες εταιρείες ενώνονται και δημιουργούν μία νέα. Υπάρχουν αρκετοί τύποι συγχωνεύσεων και επίσης αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες ολοκληρώνουν συγχωνεύσεις.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές γίνονται συνήθως για να επεκτείνουν το πεδίο δραστηριότητας μιας εταιρείας, να επεκταθούν σε νέους τομείς ή να κερδίσουν μερίδιο στην αγορά. Όλα αυτά γίνονται για να αυξηθεί τόσο η αξία των μετόχων όσο και το μετοχικό κεφάλαιο.

Οι συγχωνεύσεις συνήθως χρηματοδοτούνται με μετρητά, μετοχές, ή και τα δύο. 

Όταν δύο εταιρείες συγχωνεύονται, οι μετόχοι σε κάθε εταιρεία παίρνουν μετοχές (ίσες με την αξία των παλαιών τους μετοχών) στη νέα εταιρεία.

Σύμφωνα με μία έρευνα που μελετούσε την πορεία των συγχωνεύσεων και εξαγοράσεων κατα το 2022: 

“Ο αριθμός Ε&Σ αυξήθηκε σημαντικά το 2022 αγγίζοντας τις 94 συναλλαγές, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά € 6,1 δισ. συγκριτικά με το 2021. Οι κλάδοι που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συνολική αξία συναλλαγών το 2022 ήταν αυτοί των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (26,2%), των Τροφίμων και Ποτών (22,9%), των TMT**(17,8%) και της Ενέργειας (10,8%).”

Επιπροσθέτως, όσον αφορά την συγχώνευση των εταιρειών,  υπάρχει και η πρόβλεψη για φορολογικά κίνητρα , τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Ειδικό φορολογικό καθεστώς 
  • Εκπτώσεις δαπανών που πραγματοποιούνται με σκοπό την απόκτηση εταιρικών συμμετοχών.
  • Απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος της εταιρείας που προκύπτει από εταιρικό μετασχηματισμό, αλλά και σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο, όταν υπάρχει συνεργασία προσώπων.

Τα Βασικά Είδη Συγχώνευσης Εταιρειών

Υπάρχουν διάφορα είδη συγχώνευσης εταιρειών. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τα 4 βασικά. 

Ας αρχίσουμε λοιπόν. 

Είδος #1: Οριζόντια

Οριζόντια συγχώνευση έχουμε όταν ενώνονται δύο εταιρείες, οι οποίες ήταν ανταγωνίστριες στην ίδια ή σε παρόμοια αγορά. 

Επειδή οι εταιρείες αυτές βρίσκονταν στο ίδιο επίπεδο παραγωγικής διαδικασίας, μπορούν να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας και εν τέλη να μειώσουν το οριακό τους κόστος, να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς και την συνεκμετάλλευση των ανθρώπινων, τεχνολογικών, παραγωγικών και οικονομικών πόρων τους.

Εάν σε έναν κλάδο μείνουν λίγες επιχειρήσεις λόγω οριζόντιας συγχώνευσης τότε μιλάμε για ολιγοπώλιο, ενώ εάν καταλήξει να υπάρχει μόνο μία τότε υπάρχει μονοπώλιο στην αγορά.

Είδος #2: Κάθετη

Κάθετη συγχώνευση υπάρχει όταν συγχωνεύονται εταιρείες που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράδειγμα αυτού είναι η συγχώνευση προμηθευτή με πελάτη ή με διανομείς. 

Αυτή η μορφή συγχώνευσης έχει πλεονεκτήματα τόσο την μείωση του κόστους παραγωγής όσο και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Από αυτό το σημείο και μετά η νέα εταιρεία μπορεί είτε να επεκταθεί προς τα εμπρός δηλαδή στα επόμενα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας είτε προς τα πίσω, δηλαδη στα προηγούμενα επίπεδα.  

Είδος #3: Κυκλική

Κυκλική είναι η συγχώνευση που αφορά εταιρείες με διαφορετικό εύρος προϊόντων αλλά στην ίδια αγορά και με παρόμοια κανάλια διανομής. 

Σκοπός της είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς αλλά και η αύξηση του εύρους των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές

Είδος #4: Κοινοπραξία (Conglomerate)

Κοινοπραξία είναι η συγχώνευση που αφορά δύο εταιρείες που έχουν ή λίγες ή καθόλου ομοιότητες στην παραγωγή, στα προϊόντα ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η συγχώνευση τους γίνεται για εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που θα δημιουργηθούν, τις συνέργειες και τις μεγαλύτερες δυνατότητες κέρδους.  

Αφού λοιπόν είδαμε τα βασικά είδη των συγχωνεύσεων, ας περάσουμε τώρα στην διαφορά μεταξύ συγχώνευσης και εξαγοράς.

Ποια η Διαφορά Συγχώνευσης και Εξαγοράς;

Οι εξαγορές, αντίθετα με τις συγχωνεύσεις, συνήθως δεν είναι εθελοντικές και περιλαμβάνουν μια εταιρεία που αγοράζει ενεργά μια άλλη. Συνήθως αποτελούν στρατηγική ανάπτυξης εταιρειών, όταν εκτιμούν ότι η απόκτηση μίας ήδη υπάρχουσας εταιρείας θα είναι πιο κερδοφόρα. 

Η εξαγορά αποτελεί έναν τρόπο επέκτασης μιας εταιρίας για:

  • Να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της,
  • Να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και αγορές,
  • Να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένους προμηθευτές που ενδέχεται να έχουν φυσικό μονοπώλιο, για την απόκτηση συνεργιών 
  • Να εκμεταλλευτεί καλύτερα ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής.

Επιπλέον, μπορεί να αποσκοπεί στην μείωση του ανταγωνισμού, ή στην απόκτηση κυριαρχίας και μονοπωλίου στην αγορά.

Συνοπτικά

Με λίγα λόγια αναπτύξαμε όλα όσα θα έπρεπε να ξέρετε για την συγχώνευση εταιρειών, τον ορισμό, τα βασικά είδη, όπως και την διαφορά της με την εξαγορά. 

Εάν λοιπόν σκέφτεστε να προχωρήσετε σε συγχώνευση ή εξαγορά κάποιας άλλης εταιρείας, ή ακόμα αν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία λογιστικού περιεχομένου (ίδρυση εταιρείας, φορολογία, μισθοδοσία κλπ.) μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Related Posts