Τέλος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για όλους ή όχι;

Ι. Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ.,  ο υπουργός και ο υφυπουργός Οικονομικών σε ό,τι αφορά στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης ανέφεραν τα εξής:

Υπουργός Οικονομικών:

➤ Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.
Μέτρο που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα 1,2 εκατ. εργαζομένων.
Το κόστος ανέρχεται στα 765 εκατ. ευρώ.

➤ Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους δημοσίους υπαλλήλους.
Το μέτρο αυτό καλύπτει 500.000 συμπατριώτες μας.
Το κόστος ανέρχεται στα 202 εκατ. ευρώ.

➤ Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε 1 εκατ. συνταξιούχους.
Το κόστος ανέρχεται στα 274 εκατ. ευρώ.

Ο υφυπουργός Οικονομικών με τη σειρά του ανέφερε τα ακόλουθα:
«(…)
1ον. Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μάλιστα σε μόνιμη βάση, από το φορολογικό έτος 2023.
Προχωράμε σε ένα ουσιαστικό μέτρο με μεγάλο αντίκτυπο, που ωφελεί σχεδόν 3 εκατομμύρια φορολογούμενους, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.
Υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε μετατρέψει την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε μόνιμο φόρο, υπερδιπλασιάζοντας τους φορολογικούς συντελεστές αυτής.

Η Κυβέρνησή μας ήδη από το 2021 είχε προχωρήσει στην απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες.

Από το 2023 και εφεξής, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταργείται μόνιμα για όλους.
Ωφελούμενοι αυτού του μέτρου θα είναι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και αγρότες, όλα τα φυσικά πρόσωπα.
Για να γίνει κατανοητό, θα σας αναφέρω κάποια παραδείγματα της φορολογικής ωφέλειας που θα προκύψει για τους φορολογούμενους λόγω της μόνιμης κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης:

Πρώτο παράδειγμα
Συνταξιούχος με συνολικό εισόδημα 22.000 ευρώ από δύο πηγές, 17.000 ευρώ από συντάξεις και 5.000 ευρώ από ενοίκια, θα έχει ωφέλεια κατά 276 ευρώ, λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δεύτερο παράδειγμα
Μισθωτός του δημοσίου τομέα με συνολικό εισόδημα 24.000 ευρώ μόνο από μισθούς, θα έχει ωφέλεια κατά 376 ευρώ, λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Τρίτο παράδειγμα
Μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, με συνολικό εισόδημα 30.000 ευρώ από δύο πηγές, 24.000 ευρώ από μισθούς και 6.000 από ενοίκια, θα έχει ωφέλεια κατά 676 ευρώ ήδη από το τρέχον έτος και για πάντα.

Τέταρτο παράδειγμα
Ελεύθερος επαγγελματίας με συνολικό εισόδημα 35.000 ευρώ, από δύο πηγές, 30.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 5.000 ευρώ από μερίσματα, θα έχει ωφέλεια κατά 1.001 ευρώ ήδη από το τρέχον έτος και για πάντα».

ΙΙ. Με βάση όλα τα ανωτέρω και φυσικά μέχρι να δούμε τη σχετική προτεινόμενη διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, συμπεραίνουμε ότι η εισφορά αλληλεγγύης θα καταργηθεί από την 1.1.2023 για όλους τους παραπάνω υπόχρεους.

Συνεπώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν από 1.1.2023 αύξηση στον μηνιαίο μισθό τους, καθώς από την ημερομηνία αυτή δε θα  παρακρατείται πλέον η εν λόγω εισφορά από το εισόδημά τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, και οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον και γι’ αυτούς ισχύσει η κατάργηση από 1.1.2023, τη μείωση θα τη δουν κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο πρώτο εξάμηνο του 2024 όπου και θα δηλώσουν το εισόδημα του έτους 2023.

Θα πράξει άραγε το υπ Οικονομικών ότι και τον Οκτώβριο του έτους 2020, όταν με δύο μεταβατικές διατάξεις είχε απαλλάξει από την εισφορά αλληλεγγύης την επιχειρηματική δραστηριότητα και όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα εκτός μισθωτής εργασίας για το έτος 2020 ενώ για τη μισθωτή εργασία η απαλλαγή ίσχυσε από 1.1.2021;

Κατά την άποψή μας αυτό θα πρέπει να γίνει, έτσι ώστε και τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, τόκους, μερίσματα, κ.λπ. για το οποία ο χρόνος κτήσης τους είναι το έτος 2022 και τα οποία θα δηλωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2023 να μην επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης, όπως άλλωστε δεν θα επιβαρυνθούν από 1.1.2023 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι του δημόσιου, αλλά και ιδιωτικού τομέα.

ΙΙΙ. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι η σχετική διάταξη που είχε ψηφιστεί το 2020 είχε ως εξής:

Με το  άρθρο 298 του νόμου 4738/2020 είχαν προστεθεί μεταβατικές διατάξεις στον Κ.Φ.Ε. και συγκεκριμένα στο άρθρο 72 αυτού, οι οποίες όριζαν τα εξής:
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται παρ. 49 και 50 ως εξής:
«49. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34».

Περαιτέρω, η παρ. 50 του άρθρου 72, έτσι όπως είχε προστεθεί με το άρθρο 298 του ν. 4738/2020, τροποποιήθηκε εκ νέου ως προς το πρώτο εδάφιό της με την παράγραφο 1 του άρθρου 121 του ν. 4799/2021 και είχε ως εξής:

«50. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.». 

Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι, τον Σεπτέμβριο του έτους 2021 στην εξειδίκευση των μέτρων που είχε τότε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ 2021, ο υπ. Οικονομικών είχε αναφέρει τα εξής (δείτε εδώ): «1ον. Επεκτείνεται για το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με δημοσιονομικό κόστος 767 εκατ. ευρώ, Η απαλλαγή αυτή αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες».

Συνεπώς, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, φρονούμε πως πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή σχετική προτεινόμενη διάταξη με την οποία θα απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το έτος 2022 τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, τόκους, μερίσματα, κ.λπ.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/60823/telos-h-eidikh-eisfora-allhleggyhs-gia-oloys-h-oxi