Αποζημίωση Απόλυσης: Ύψος, Υπολογισμός & Προϋποθέσεις

Η αποζημίωση απόλυσης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του εργατικού δικαίου που αφορά τόσο τους εργοδότες, όσο και τους εργαζομένους.

Από το ύψος της αποζημίωσης μέχρι τον υπολογισμό της, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, το άρθρο μας θα απαντήσει σε κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα, προκειμένου να σας δώσουμε μια ακριβή εικόνα της αποζημίωσης απόλυσης.

Πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά με τον ορισμό της αποζημίωσης απόλυσης.

Τι Ορίζουμε ως Αποζημίωση Απόλυσης;

Η αποζημίωση απόλυσης αναφέρεται στο ποσό χρηματικής αποζημίωσης που καταβάλλεται σε έναν εργαζόμενο κατά τη διάρκεια ή κατόπιν της λήξης της σχέσης εργασίας του με τον εργοδότη.

Συνήθως, αυτή η αποζημίωση αποτελεί μια μορφή οικονομικής αντιστάθμισης για τον εργαζόμενο που απολύεται, σε αντιστοιχία με την περίοδο εργασίας που έχει προσφέρει στην επιχείρηση.

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων: 

 • Της διάρκειας της εργασίας
 • Του μισθού ή του ετήσιου εισοδήματος του εργαζομένου
 • Των συμβάσεων εργασίας
 • Των νόμων περί απασχόλησης που ισχύουν

Η σωστή κατανόηση των όρων και των προϋποθέσεων για την αποζημίωση απόλυσης είναι σημαντική τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές διαφορές και νομικά ζητήματα.

Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις χορήγησης τέτοιας αποζημίωσης;

Ποιες οι Προϋποθέσεις Χορήγησης της Αποζημίωσης Απόλυσης;

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποζημίωσης απόλυσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη νομοθεσία και τις συμβάσεις εργασίας που ισχύουν σε κάθε χώρα και επιχείρηση.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες κοινές προϋποθέσεις που συνήθως πρέπει να πληρούνται για την παροχή αποζημίωσης απόλυσης. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Διάρκεια Εργασίας: Συχνά, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει εργαστεί για μια ελάχιστη περίοδο πριν να δικαιούται αποζημίωση απόλυσης. Αυτή η περίοδος διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τους νόμους της. Στην Ελλάδα, για να πάρει κάποιος αποζημίωση πρέπει να δουλεύει πάνω από 12 μήνες στον ίδιο εργοδότη. 
 2. Αιτία Απόλυσης: Σε πολλές περιπτώσεις, η αποζημίωση απόλυσης χορηγείται μόνο αν η απόλυση προκύπτει λόγω οικονομικών δυσκολιών της επιχείρησης, μεταρρύθμισης, ή άλλων συγκεκριμένων αιτιών που προβλέπονται από τους νόμους.
 3. Προειδοποιητική Περίοδος: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αποζημίωση απόλυσης ενδέχεται να συνδέεται με την εκ των προτέρων ειδοποίηση προς τον εργαζόμενο πριν από την πραγματοποίηση της απόλυσης. Αυτή η περίοδος είναι γνωστή ως προειδοποιητική.
 4. Συμμόρφωση με Νόμους και Συμβάσεις: Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις εργασίας που σχετίζονται με τη χορήγηση αποζημίωσης απόλυσης. Αυτό περιλαμβάνει την τήρηση των διαδικασιών και των προθεσμιών που ορίζονται από τους νόμους.

Αναφορικά με την προειδοποιητική περίοδο, πάμε να δούμε τι ισχύει στην χώρα μας:

 • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 12 «συμπληρωμένους» μήνες έως 2 έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός μηνός πριν την απόλυση.
 • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5, απαιτείται προειδοποίηση 2 μηνών πριν την απόλυση.
 • Για εκείνους που έχουν υπηρετήσει από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10, απαιτείται προειδοποίηση 3 μηνών πριν την απόλυση.
 • Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση 4 μηνών πριν την απόλυση.

Το Ύψος της Αποζημίωσης Απόλυσης Εργαζομένων και Πώς Υπολογίζεται

Το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης για εργαζομένους υπολογίζεται με βάση πολλούς παράγοντες και παραμέτρους.

Προτού όμως τους δούμε, το παρακάτω πινακάκι μας εξηγεί συνοπτικά το πως λειτουργεί η διαδικασία με βάση τον χρόνο υπηρεσίας και την προειδοποιητική περίοδο.

Οι 5 βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της αποζημίωσης περιλαμβάνουν:

 1. Διάρκεια εργασίας: Η χρονική περίοδος που ο εργαζόμενος έχει εργαστεί για την επιχείρηση
 2. Μισθός ή ετήσιο εισόδημα: Υψηλότεροι μισθοί συνεπάγονται συνήθως με υψηλότερη αποζημίωση.
 3. Προνόμια και επιδόματα: Ορισμένοι εργοδότες περιλαμβάνουν τα προνόμια και τα επιδόματα στον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, προσθέτοντας έτσι στο συνολικό ποσό.
 4. Κανόνες και προειδοποιητική περίοδος:Όπως προαναφέραμε, η προειδοποιητική περίοδος παίζει σημαντικό ρόλο στην αποζημίωση απόλυσης.
 5. Νομικά όρια: Ορισμένες χώρες μπορεί να ορίζουν μέγιστα όρια για το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, που πρέπει να τηρούνται από τους εργοδότες.

Με Λίγα Λόγια

Συνοψίζοντας τα πάντα που αναλύσαμε σχετικά με την αποζημίωση απόλυσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όσα σχετίζονται με αυτό το ζήτημα, ανεξάρτητα από το που δουλεύουμε.

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τόσο τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσο και των εργοδοτών.

Τέλος, η γνώση αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης μπορεί να σας φανεί χρήσιμη κάποια στιγμή στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι η αναζήτηση επαγγελματικής συμβουλής είναι ουσιώδης για την αποφυγή πιθανών παρανοήσεων και νομικών δυσκολιών. 

Για αυτό μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιοδήποτε φορολογιστικό ή εργασιακό ζήτημα!

Related Posts