Ατομική Επιχείρηση ή ΙΚΕ: Τι Συμφέρει Περισσότερο το 2024;

Ένα από τα διλήμματα που απασχολούν κάθε επιχειρηματία που σκέφτεται να ιδρύσει επιχείρηση είναι το πιο είδος εταιρείας να επιλέξει. 

Σε αυτό τον οδηγό λοιπόν θα δούμε ανάμεσα στις ΙΚΕ και τις ατομικές επιχειρήσεις ποια συμφέρει περισσότερο για έναν επιχειρηματία.

Θα αναλύσουμε λοιπόν αρχικά τι ακριβώς είναι η ΙΚΕ και τι η ατομική επιχείρηση και έπειτα θα αναφερθούμε στις τρεις βασικές διαφορές τους. 

Με αυτό τον συγκεντρωτικό οδηγό θα είναι πολύ πιο εύκολο για τον κάθε επιχειρηματία να συγκρίνει τα χαρακτηριστικα της κάθε επιχείρησης και να επιλέξει αυτή που πιστεύει πως του ταιριάζει περισσότερο.

Τι Είναι η ΙΚΕ;

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί μία σχετικά καινούργια μορφή εταιρείας που πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2012 και έδωσε λύση στην υπερβολική γραφειοκρατία που συνόδευε την έναρξη των υπόλοιπων μορφών εταιρειών.

Τα βασικά της πλεονεκτήματα αφορούν τη σταθερή της φορολογία που ανέρχεται στο 22% των κερδών (συν 5% φόρων μερισμάτων), καθώς και το γεγονός πως για την ίδρυση της δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ΙΚΕ μπορεί να ιδρυθεί και με 0€ . 

Η ΙΚΕ μπορεί να έχει πολλαπλούς μετόχους ή να ιδρυθεί από ένα μόνο άτομο στην οποία περίπτωση ονομάζεται Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Τι Είναι η Ατομική Επιχείρηση;

Η Ατομική Επιχείρηση αποτελεί την πιο παλιά και πιο απλή μορφή εταιρείας στην Ελλάδα. 

Στην Ατομική Επιχείρηση υπάρχει μόνο ένας ιδρυτής ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης-επιχειρηματίας, καθώς λοιπόν στην χώρα μας οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρές-οικογενειακού τύπου, αυτή η μορφή δείχνει να προτιμάται ιδιαίτερα.

Στα πλεονεκτήματα της προσφέρει μεγάλη ευελιξία στον ιδιοκτήτη καθώς όλες οι αποφάσεις εγκρίνονται μόνο από τον ίδιο ενώ παράλληλα τείνουν να υπάρχουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη για τις Ατομικές επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες μορφές.

Ωστόσο το κύριο αρνητικό είναι η απεριόριστη ευθύνη του επιχειρηματία.

Αυτό σημαίνει πως εάν τα χρέη της επιχείρησης ξεπεράσουν τα περιουσιακά της στοιχεία, τότε κινδυνεύει  και η προσωπική τους περιουσία.

Ατομική Επιχείρηση ή ΙΚΕ; Βασικές Διαφορές

Ας περάσουμε τώρα να δούμε τις 4 βασικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις ΙΚΕ και τις Ατομικές Επιχειρήσεις.

Διαφορά #1: Ευθύνη ιδιοκτήτη

Η πρώτη σημαντική διαφορά αφορά την ευθύνη του ιδιοκτήτη. 

Στις ΙΚΕ υπάρχει περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, αυτό σημαίνει πως η προσωπική περιουσία των εταίρων δεν κινδυνεύει όσα χρέη και αν αποκτήσει η ίδια.

Στην Ατομική Επιχείρηση ισχύει το αντίθετο. Υπάρχει απεριόριστη ευθύνη στον ιδιοκτήτη κάτι που θέτει την προσωπική του περιουσία σε κίνδυνο εάν υπάρξουν πολλά χρέη για την επιχείρηση.

Διαφορά #2: Φορολογία

Η δεύτερη διαφορά που πρέπει να αναφέρουμε είναι αυτή που σχετίζεται με την φορολογία.

Οι ΙΚΕ έχουν σταθερό φορολογικό συντελεστή 22% επί των κερδών και 5% στα μερίσματα.

Από την άλλη οι Ατομικές Επιχειρήσεις δεν έχουν σταθερή φορολογία αντιθέτως φορολογούνται βάσει του παρακάτω πίνακα:

Διαφορά #3: Κόστος λογιστικής παρακολούθησης εταιρείας

Επιπλέον σημαντικό είναι να αναφερθούμε στο κόστος που έχει κάθε μορφή για την λογιστική παρακολούθηση.

Οι ΙΚΕ διατηρούν διπλότυπα βιβλία ενώ οι Ατομικές Επιχειρήσεις βιβλία απογραφής και ισολογισμών.

Αυτό καθιστά τις Ατομικές Εταιρείες περισσότερο απλές και περισσότερο οικονομικές.

Διαφορά #4: Ευελιξία

Τέλος, όσον αφορά την ευελιξία το πλεονέκτημα ανήκει στις Ατομικές Επιχειρήσεις καθώς ο ιδιοκτήτης είναι μόνο ένας όποτε υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευκολία στην λήψη των αποφάσεων σε αντίθεση με ένα ΔΣ που μπορεί να υπάρχει στις ΙΚΕ.

Συνοψίζοντας

Σε αυτό τον οδηγό λοιπόν είδαμε τόσο τα χαρακτηριστικά των Ατομικών Επιχειρήσεων όσο και τις κύριες διαφορές τους.

Ωστόσο σωστή και απόλυτη απάντηση για το ποια εταιρεία πρέπει να επιλέξει κανείς δεν υπάρχει. 

Αυτό κρίνεται από τον ίδιο των επιχειρηματία ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του.

Παρόλα αυτά εμείς στους Account Saints παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και είμαστε ικανοί να σας καθοδηγήσουμε με σιγουριά καθόλη την διάρκεια της σύστασης εταιρείας!

Για αυτό για οποιοδήποτε φορολογικό, μισθολογικό ή παραπλήσιο ζήτημα χρειάζεστε υποστήριξη μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610 621 280 ή στο email [email protected]!

Related Posts